Категория Miss

GRAND- PRIX MISS UNIVERSE BEAUTY Костенко Мария

MISS UNIVERSE BEAUTY 2017 1-st VICE Давыдова Анастасия

MISS UNIVERSE BEAUTY 2017 2-nd VICE Курмангазыева Жанна